Menu
     Lociraj.se е најефикасниот и најекономичниот систем за пратење и лоцирање на возила, лица, животни и други подвижни предмети преку GPS. Со одбирање на lociraj.se како платформа за пратење на Вашите предмети добивате тестирани уреди со одличен квалитет, пристап за вашите уреди до локално хостиран GPS сервер,користење на специјално дизајнирана WEB апликација за пратење на уреди и групи на уреди преку интернет од било каде и во било кое време, детални извештаи за движењето и однесувањето на возилата и персоналот, можност за мониторинг и контрола на уредите со сензори и прекинувачи (ниво на гориво,состојба на врати,број на патници, онеспособување на возила,вклучи/исклучи на уреди...) за неверојатно ниски цени без конкуренција на пазарот.

lociraj se 2

Lociraj.se како систем од висококвалитетни уреди за GPS пратење и специјализиран GTS софтвер е незаменлива алатка за менаџирање на подвижни предмети и возила кај:
-такси компании
-возила за дистрибуција
-камиони и приколици
-сервисни возила
-специјални возила (полициски,противпожарни,воени)
-градежна и земјоделска механизација
-приватни и службени возила
-мобилни телефони
-велосипеди, мопеди и мотори
-луѓе и животни
-чамци, јахти и бродови
-едрилици,авиони и други летачки објекти
-вредни подвижни предмети

sledenje

Ефектите од користењето на Lociraj.se се повеќекратни:
-информации кога и каде се наоѓал било кој предмет или возилото било каде во светот
-информации за начинот на употреба на предметите и возилата
-заштита од кражби и неовластено користење
-заштеда на гориво и време преку организација и дисциплина на рутите и персоналот
-бенефиции кај осигурителните компании
-побрзо упатување на најблиските возила кон потребната дестинација
-полесно донесување на бизнис одлуки преку длабинска анализа на деталните извештаи
 
Лоцирај се и лоцирај се што ти е вредно!

Најави се or Регистрирај се